נציג תלונות הציבור

פורסם בתאריך :6/16/2019

נציג תלונות הציבור:

המחלקה עוסקת בכל התלונות המוגשות על ידי האזרחים נגד העירייה, מוסדותיה ועל כל עובד עירייה, ועל כל בעל תואר בעירייה.

התלונות מתייחסות לסוגיות רבות

התלונה רק עם מגיש התלונה

במקרה שהתלונה איננה חוקית או ללא סמכות מצד הפקיד האחראי.

התלונה מוגשת על בכתב.

להמשך התלונות ובירור עם מבקר העירייה: עיסאם נסראללה 9059111-04

הדפס