מנהל לשכת ראש העיר

פורסם בתאריך :6/16/2019

מנהל לשכת ראש העירייה:

ללשכת מנהל ראש העירייה מספר מטלות ומביניהם:
ניהול וסידור לשכת ראש העירייה ומתן עזרה לראש העירייה בעבודות היומיומיות לפי החוקים והתקנות וההוראות שניתנו במסגרת תוכנית העבודה של העירייה.
ביצוע של כל ההתקשרויות והפגישות וקביעת פגישות מיוחדות לראש העירייה.
לנקוט באמצעים הדרושים כדי להעביר את החלטותיו של ראש העירייה לבעלי העניין.
תיאום והכנה של הפגישות והישיבות עם ראש העירייה.
ביצוע עבודות אחרות הקשורות ללשכת ראש העירייה כנדרש מהמצב.
טלפון: 049059100

בכבוד רב
זיאד יאסין
מנהל לשכת ראש העירייה
0526009701

הדפס