מטלות באחריותו של קצין הביטחון

פורסם בתאריך :6/16/2019

עיריית שפרעם מייחסת חשיבות רבה לבטיחות התושבים, במקרה של מלחמה או אסונות טבע או איזשהו מצב חירום.

ובשל כך מחלקת הביטחון והחירום בעירייה דואגת להכנת ההליכים הדרושים והכנת האפשרויות והצוותים, להתמודדות עם התרחשות של איזשהו מצב מהמצבים הללו, הוקם מרכז חירום במבנה העירייה, אשר מופעל כנדרש במקרה חירום, וזה בתיאום עם פיקוד העורף.
בעת הכרזה על מצב חירום, מרכז החירום מעניק עזרה לגופים הרלוונטיים כמו: צוותי ההצלה, המשטרה, הביטחון, הכבאות, אמבולנס וכו', עזרה זו מתבטאת בהפניית צוותים אלו למקומות הממוקדים אשר זקוקים לעזרה.
מטלות באחריותו של קצין הביטחון ב:
ייצוג הרשות המקומית בנושא החירום מול המשרדים הממשלתיים והמוסדות הרלוונטיים.
מרכז ומתאם את הקשר בין הרשות המקומית ופיקוד העורף, המשטרה, מוסד מגן דוויד אדום והכבאות.
מרכז וועדת מל"ח (משק לשעת חירום) העירייה, ומרכז וועדת פס"ח (פינוי - סעד – חללים(. 
אירגון פעילויות ותרגילי הדרכה לקהל במטרה להכין אותו להתמודדות עם הדברים במקרי חירום.
קיום מפגשי הכשרה והדרכה למנהלי המחלקות ופקידי הרשות המקומית להתמודדות במקרי חירום.
פיקוח על ביטחון ובטיחות למגוון מוסדות החינוך והמתקנים של העירייה.
באחריותו להתקין ותחזוקת צופרי חירום והפעלתם במקרי חירום.
קיום תרגילים כל שנה במוסדות החינוך לפי הוראות מנכ"ל משרד החינוך, שכוללים נושאים שונים כגון: רעידות אדמה, ירי טילים , התפרצות שריפות, איתור חפצים חשודים וכו'.
הגשת בקשות לגופים רלוונטיים במטרה לגייס תקציבים לרכישת ציוד לשימוש בעת מקרי חירום.
מעקב אחר עבודת מערכת השמירה בבתי הספר השונים בשפרעם, וזה כולל הליכי מערך זה שעובדים בו השומרים, בהסדרת תנועת הכניסה והיציאה מ ואל מוסדות החינוך, בנוסף לעבודות הסריקה בשטח הסובב את חצרות בתי הספר למען איתור חפצים חשודים אם ישנם.

קב"ט: ג'מאל עליאן
טלפון: 0526009731
מרכז חירום – מג'יד אבו שאח: 0526009734
הדפס