מדיניות פרטיות

פורסם בתאריך :11/11/2019
הסכם מדיניות פרטיות ותנאי שימוש – אתר עיריית שפרעם

כללי
עיריית שפרעם מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השרות"), לכל משתמש/ת היוצר קשר או מתקשר עם אתר המועצה או שהינם בעליו של חשבון ממנו נערכת התקשרות לאתר .
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפירסומי עיריית שפרעם המתפרסמים באתר זה שייכים לעיריית שפרעם. פרסומי המועצה המקומית משמעם הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידיאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים לעיריית שפרעם, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. בעשותו שימוש הוגן בחומר המוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודה, במעמדה, או בשמה של עיריית שפרעם.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
אחריות עיריית שפרעם
השרות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is") ועיריית שפרעם לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. עיריית שפרעם לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו. "נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או ישומוני תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.
המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשרות, וכן, לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
במידה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות ולבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של עיריית שפרעם, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים. 
--------------------------------------------------------------------------------
 
שימוש בקישורים
באתר זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. אין בין עיריית שפרעם ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים למועצת חיפה (להלן: אתרי צד ג'), יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין לעיריית שפרעם כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין עיריית שפרעם אחראית לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של עיריית שפרעם חיפה לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם.
--------------------------------------------------------------------------------
 
פניות לעיריית שפרעם באמצעות השירות
המשתמש מוזמן לפנות לעיריית שפרעם באמצעות טפסי משוב, כתובות דואר אלקטרוני המופיעות בשרות בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. עיריית שפרעם רשאית למסור תשובתה לפונה, במידה שזו נתבקשה, באמצעות שרות זה (דואר אלקטרוני) או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

הצהרת פרטיות
כללי
עיריית שפרעם מחויבת לשמור על פרטיותכם. עיריית שפרעם באמצעות אתר האינטרנט מציעה מידע ושירותים מקוונים לקהל הרחב, המיועד למשתמשים בכל הגילאים. הצהרת פרטיות זו נוגעת אך ורק למידע האישי הנאסף באמצעות האתר. שמירת פרטיותכם והשימוש במידע מתבצע באופן המתואר בהצהרת פרטיות זו.
עיריית שפרעם שמחה לקבל את הערותיכם לגבי הצהרת פרטיות זו. אם הנכם סבורים כי עיריית שפרעם לא פעלה בהתאם להצהרה זו, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.
--------------------------------------------------------------------------------
 
מהו המידע הנאסף ומדוע?
בשירותים מסוימים באתר, עיריית שפרעם אוספת מידע אישי, כגון שם, כתובת בבית, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה. עיריית שפרעם עשויה אף לאסוף מידע כגון מיקוד, גיל, מין, העדפות, תחומי עניין ונושאים מועדפים. מידע הנאסף על-ידי עיריית שפרעם עשוי להיות משולב עם מידע הקיים במאגרי המועצה. מטרת איסוף המידע תהיה רק כאשר המידע נחוץ למען אספקת השירות או למטרת אבטחת השירות.
עיריית שפרעם אוספת גם מידע מסוים אודות החומרה והתוכנה במחשב שלכם. מידע זה כולל: כתובת IP, סוג הדפדפן, זמני גישה וכדומה. מידע זה משמש את עיריית שפרעם להפעלת השירות, לשמירה על אבטחת השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש בשירות.
עיריית שפרעם עוקבת אחר הדפים בהם הנכם מבקרים, כדי לגלות אילו דפים ושירותים הם הפופולאריים ביותר. המידע משמש להמשך פיתוח האתר בהתאמה לצרכי הלקוח.
לעיתים יופיעו קישורים באתר שפרעם לאתרים חיצוניים, עיריית שפרעם ממליצה לך לעיין בהצהרות הפרטיות של אתרי האינטרנט שאליהם אתה בוחר לעבור מתוך האתר, כדי שתבין כיצד אתרים אלה אוספים מידע אודותיך, משתמשים בו ומשתפים אותו עם גורמים אחרים. עיריית שפרעם אינה אחראית להצהרות הפרטיות או לתוכן אחר באתרי אינטרנט שמחוץ לאתר האינטרנט של מועצת חיפה.
--------------------------------------------------------------------------------
 
איזה שימוש נעשה במידע?
עיריית שפרעם ושותפי השירות התפעוליים שלה אוספים את המידע האישי שלך הנחוץ לאספקת השירות בלבד ומשתמשים בו כדי לתפעל את האתר ולספק את השירותים שביקשתם. עיריית שפרעם אף עשויה לפנות אליך כדי לספק מידע מקומי, ליצור עמך קשר, לבצע סקרים כדי לבדוק את דעותיך לגבי השירותים הקיימים וכן להציע לך שירותים חדשים.
עיריית שפרעם אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את רשימות הלקוחות שלה לגורם חיצוני כלשהו.
מדי פעם אנו שוכרים חברות אחרות כדי שיספקו שירותים מוגבלים מטעמנו, כגון טיפול בעיבוד ובהעברה של הודעות דואר, מתן תמיכה ללקוחות, עיבוד של טרנזקציות או ביצוע ניתוח סטטיסטי של השירותים. אנו נספק לחברות אלה רק את המידע האישי הדרוש להן כדי לספק את השירות. החברות נדרשות לשמור על הסודיות של המידע שלך והן מנועות מלהשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.
עיריית שפרעם אינה משתמשת במידע אישי רגיש, כגון גזע, דת או שיוך פוליטי, ואינה חושפת מידע זה, ללא הסכמתך המפורשת.
עיריית שפרעם עשויה לגשת אל ו/או לחשוף את המידע האישי שלך אם תידרש לעשות זאת לפי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו חיונית כדי:
1.      לציית לצו החוק או לציית לתהליכים משפטיים הנוגעים לעיריית שפרעם או לאתר;
2.      להגן על הזכויות או הקניין של עיריית שפרעם ואתר האינטרנט; או
3.      לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר שלה או של הציבור כולו.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
אבטחת המידע
עיריית שפרעם מחויבת להגנה על אבטחת המידע האישי שלכם. אנו משתמשים במגוון של הליכים וטכנולוגיות אבטחה המסייעים להגנה על המידע האישי שלכם מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. לדוגמה, אנו מאחסנים את המידע האישי שאתם מספקים במערכות מחשב עם גישה מוגבלת. כאשר אנו מעבירים באינטרנט מידע רגיש ביותר (כגון מספר כרטיס אשראי), אנו מגינים על המידע באמצעות הצפנה, כגון פרוטוקול Secure Socket Layer (SSL).הדפס