משרד מנכ"ל העירייה

פורסם בתאריך :6/16/2019
מנכ"ל העירייה 
מחלקת המנהל הכללי בעירייה נחשבת מהמחלקות החשובות ביותר כי מחלקה זו אחראית על יישום מדיניות הרשות המקומית. 
מבין התפקידים המוטלים על מחלקת המנכ"ל:
- אחראי על יישום מדיניות הרשות המקומית.
- מתן ייעוץ לראש הרשות וחברי המועצה העירונית.
- גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות. (הכנת תכניות בינוניות וארוכות טווח. בניית תוכנית עבודה שנתית לפי מדיניות הרשות ותוכנית רב שנתית, ומגדיר את הכלים הדרושים ואת לוח הזמנים ליישום).
- גיבוש המטרות בכל תחום מתחומי הרשות.
- גיבוש מדיניות כוח האדם על כל ממדיה הכנה ביחד עם החשב ועם מנהל משאבי האנוש והצעת מסגרת "לכוח האדם" לפני האישור במועצת הרשות, בהתאם למסגרת התקציב לכוח האדם העובד ברשות המקומית.
- לעזור לחשב בגיבוש הצעה לתקציב שנתי, בשיתוף פעולה עם מנהלי היחידות השונות ברשות, תוך כדי קביעת עדיפויות, לפי מדיניות הרשות המקומית.
- בקרה ומעקב מתמיד אחרי עבודת המחלקות ברשות ולוודא שכל ההחלטות וההוראות מיושמות על ידי ראשי המחלקות ולדאוג לסדר עבודת הצוות. ולוודא שמדיניות הרשות המקומית מיושמת, ולתאם ביניהין על ידי:
- ישיבות עבודה עם מנהלי המחלקות והפקידים.
- קבלת הדוחות החודשיים, בכתב, ממנהלי המחלקות, אחר כך הוא יצרף את הערותיו לתיקון ושינוי.
- השתתפות לפי הצורך, בישיבות וועדות הרשות.
- להיות בקשר עם הלשכות הממשלתיות לגבי כל הנושאים הרלוונטיים לעבודת הרשות המקומית וגיוס התקציבים.
הדפס