מבקר העירייה

פורסם בתאריך :6/16/2019
מבקר המדינה עוקב גם אחרי תלונות הציבור לפי בקשת ראש העירייה.
מינויו של המבקר ותפקידיו לפי חוק העיריות (ניסוח חדש) וצו המועצות המקומיות, ותפקיד זה נחשב לתפקידים הכי מרכזיים בשלטון המקומי.
באחריותו של מבקר העירייה המטלות המרכזיות הבאות (לפי סעיף א 170 בצו העיריות) :
- לבחון את עבודת העירייה לפי חוק להבטחת היושר והסטנדרטים הנכונים ועיקרי היעילות והכלכלה.
- לבחון את עבודת ראש העירייה והחברים וכל עובדי העירייה. וגם את כל מחלקות העירייה והמוסדות השייכות לה או כל גוף או צד שהעירייה משתתפת בסיבסודו מעל ל 10% מהתקציב או משתתפת במינוי הנהלתו. גם הוא עוקב אחרי חשבונות העירייה ובדיקת דרכי השמירה על כספי העירייה ועל נכסיה ואופן שמירתם. 
- מבקר העירייה הוא אשר קובע תוכנית עבודתו השנתית ואופן קיומה. בודק סוגיות לפי בקשת ראש העירייה ו/ או וועדת הביקורת לפי חוקי העיריות.
- מבקר העירייה מגיש דוחות שנתיים לראש העירייה ולוועדת הביקורת השייכת לעירייה, ומשרד הפנים. דוחות אלו מתייחסים לחסרונות בעבודה או החריגות אם יש ומגיש את ההמלצות שלו לתיקון חסרונות אלו וכיצד לא לחזור עליהן. גם ביכולתו של המבקר להגיש דוחות לראש העירייה או וועדת הביקורת אם זה נחוץ.
- ראש העירייה, החברים,  עובדי העירייה, צריכים להגיש למבקר העירייה, אם יתבקשו לכך, כל מסמך שיש להם והמבקר רואה שזה חשוב ליישום תפקידו, ולהגיש לו כל מידע או פרשנות והבהרה שהוא מבקש בתקופת זמן מסוימת בבקשה ובאופן שהוא קובע.
- מבקר העירייה יש לו את הזכות במסגרת תפקידו לגשת לכל מחסן או מקור מידע או תכנית מיד לעירייה או לכל צד שמעניק שירותים לעירייה או לגוף המבקר.

מבקר העירייה : עיסאם נסראללה
טלפון: 049059118
הדפס