דוחות התקציב השנתי

פורסם בתאריך :8/19/2019

 

דוח ביקורת לשנת 2017 - להורדה לחץ כן

---------

דוח ביקורת לשנת 2018 - להורדה לחץ כן

---------

דוח ביקורת לשנת 2019 - להורדה לחץ כן

---------

הדפס