דוחות

פורסם בתאריך :8/19/2019

 פרוטוקול ישיבה מיום  30/06/2020 - להורדת קובץ  לחץ כאן  

 --  

 פרוטוקול ישיבה מיום  05/03/2020 - להורדת קובץ  לחץ כאן

 -- 

פרוטוקול ישיבה מיום  3/12/2019 - להורדת קובץ לחץ כאן

 --

 החלטת בנושא יועץ לענייני נגישות - להורדת הקובץ לחץ כאן

 

 

הדפס