תיקי שקיפות לציבור

פורסם בתאריך :6/16/2019

דוח שנתי לשקיפות מדע

ממונה חופש מידע בעירייה 

דיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2020 

דיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2019 להורדה לחץ כאן

הדפס