משאבי אנוש

פורסם בתאריך :6/16/2019
מחלקת משאבי אנוש שוקדת על פיתוח הצוותים האנושיים, המהווים את המפתח הראשון להתקדמות ולהצלחה, במטרה להביא צוותים אלו לרמה המקצועית המתאימה, המבטיחה עבודה אפקטיבית.
 פיתוח כלים עסקיים ברורים ומערכות עבודה על בסיס תכנון מקצועי.
עידוד העובדים ללמוד ולהתפתח באופן מקצועי באמצעות הגדרת הנחיות ועדכון תוכניות בהתאם לצרכי העבודה, תוך מתן דגש להכין צוותים מנהליים עתידיים, ולדאוג לרווחת העובדים.
- התאמתו של הבניין הארגוני של העירייה ופירוט ברור של המשימות והסמכויות להבטיח יעילות ואחריות.
- ניהול תהליך הגיוס והסיווג למשתמשים על מנת להבטיח קבלת צוותים מתאימים שיוכלו לספק את השירותים הטובים ביותר לאזרחים.
- תנאי העבודה לעובדים, כולל סקירה כללית של שעות העובדים (שמירת זמנים), עבודת מעקב על פי תקנות וחוקים ומעקב אחר אישור שנתי, ימי מחלה ואחרים, על מנת להבטיח שהם יקבלו את זכויותיהם.
בקשות עבודה למשרות פנויות.
- להשתתף בוועדות מכרזים ומינויים בשיתוף פעולה עם המנהל הכללי ומנהלי המחלקות לאחר פרסום מכרז למשרות.

הדפס