מכרזים

undefined

טופס מילוי טופס להורדה כקובץ PDF
\مناقصة/ מכרז 1/2021 - איסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל exit_to_app מילוי טופס \مناقصة/ מכרז 1/2021 - איסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF \مناقصة/ מכרז 1/2021 - איסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
مناقصة- מכרז 9/2021 - עבודות השלמה באצטדיון פיס עירוני בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة- מכרז 9/2021 - עבודות השלמה באצטדיון פיס עירוני בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة- מכרז 9/2021 - עבודות השלמה באצטדיון פיס עירוני בשפרעם
مناقصة/ מכרז מס' 8/2021 - עבודות בטיחות, הסרת מפגעים ושימור הנדסי במצודת דאהר אלעומר exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 8/2021 - עבודות בטיחות, הסרת מפגעים ושימור הנדסי במצודת דאהר אלעומר arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז מס' 8/2021 - עבודות בטיחות, הסרת מפגעים ושימור הנדסי במצודת דאהר אלעומר
التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות exit_to_app מילוי טופס التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות
التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות exit_to_app מילוי טופס التسجيل في سجل المستشارين ومزودي خدمات - הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות
مناقصة/ מכרז מס' 7/2021 - סימון כבישים והסרת מפגעי בטיחות בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 7/2021 - סימון כבישים והסרת מפגעי בטיחות בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז מס' 7/2021 - סימון כבישים והסרת מפגעי בטיחות בשפרעם
مناقصة/ מכרז מס' 5/2021 - ביצוע השלמת עבודות פיתוח - מעון יום ביתה קשישי בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 5/2021 - ביצוע השלמת עבודות פיתוח - מעון יום ביתה קשישי בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז מס' 5/2021 - ביצוע השלמת עבודות פיתוח - מעון יום ביתה קשישי בשפרעם
مناقصة/ מכרז3/2021- הרכבת מתקני משחקים בגינת מרכז העיר exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז3/2021- הרכבת מתקני משחקים בגינת מרכז העיר arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז3/2021- הרכבת מתקני משחקים בגינת מרכז העיר
مناقصة/ מכרז מס' 6/2021 - הקמת שלב ד' (סופי)- בית ספר מקיף א' ע"ש שיך סאלח חניפס בשפרעם exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 6/2021 - הקמת שלב ד' (סופי)- בית ספר מקיף א' ע"ש שיך סאלח חניפס בשפרעם arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF مناقصة/ מכרז מס' 6/2021 - הקמת שלב ד' (סופי)- בית ספר מקיף א' ע"ש שיך סאלח חניפס בשפרעם
مناقصة/ מכרז מס' 6/2021 - הקמת שלב ד (סופי) - בית ספר מקיף א' ע"ש שיך סאלח חניפס exit_to_app מילוי טופס مناقصة/ מכרז מס' 6/2021 - הקמת שלב ד (סופי) - בית ספר מקיף א' ע"ש שיך סאלח חניפס