הודעת מנהל הבחירות בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

פורסם בתאריך :10/5/2023
הדפס