הפעלת תוכנית צמצום פערים בשפרעם

פורסם בתאריך :9/18/2021

 

                                           עיריית שפרעם

                              תכנית צמצום פערים לימודיים 

 

במהלך שנה"ל תשפ"א ותשפ"ב החליטה עיריית שפרעם במימון מפעל הפיס, להעסיק כ- 20 מתמחים בהוראה  משפרעם בבתי הספר השונים בתכנית צמצום פערים לימודיים אחרי תקופת הקורונה, לצורך כך בחרה העירייה, בהליך מכרזי - במכללת אפאק כמפעיל הקולט מתמחים ומלווה מקצועי  לתכנית.
 
מחלקת החינוך בעיריית שפרעם ובשיתוף מכללת אפאק, הפיקוח על משרד החינוך ומנהלי בתי הספר היסודיים  וחטיבות הביניים השתתפו בבניית התכנית וליווי צוותי הוראה במהלך התכנית.
 
מחלקת החינוך בעירייה בשיתוף עם מכללת "אפאק", הפיקוח של משרד החינוך ומנהלי בתי הספר עקבו מקרוב וליוו את צוותי המורים במהלך כל התכנית.
 
התכנית זכתה להערכה ע"י מנהלי בתי הספר ומחלקת החינוך לאור ההצלחה עם התלמידים.
 
 
הדפס