הערכות להרחבת פעילות העירייה בכפוף להחלת ה"תו הסגול"

פורסם בתאריך :5/13/2020
תקנות שעת החירום הגדירו "תו סגול", שאינו תו ממשי אלא שם קוד שמשמעותו היא שמקום העבודה עומד בסדרה של כללים בעניין כניסת עובדים למקום העבודה ודרך עבודתם בה. עמידה בתנאי התו הסגול תאפשר את חזרתה של העירייה לפעילות מלאה בכפוף לשמירה על הכללים והעקרונות שבו, החל מיום א' 3.5.2020.

במסגרת הערכות העירייה וכנדרש עפ"י נוהל תו סגול מונה מר שאדי טרביה – קב"ט מוס"ח ממונה קורונה רשותי.

שער כניסה לעירייה יהיה במצב מבוקר או נעול,  כל כניסה של אדם לרבות עובד עירייה תלווה ברישום פרטיו ומדידת חום, בסוף כל יום ירוכזו הטפסים אל ממונה הקורונה בעירייה.

חובה לשטוף ידיים בכניסה וביציאה מהעבודה וכן אחת ל- 3 שעות לכל הפחות.

שימוש בציוד יעשה שימוש קבוע ככל הניתן בציוד, ללא העברת ציוד בין עובד לעובד,  אם נעשה שימוש משותף בציוד יש להקפיד על ניקוי וחיטוי תכוף באמצעות מטליות. יש להקפיד על ניקוי משטחים, מתגים, ידיות של דלתות, וכיו"ב.

תנועה בין משרדי העיריה וכניסה למשרד של עובד אחר תצומצם למינימום הנדרש. יש להקפיד על עטית מסכה בתנועה בין משרדים.

נסיעה ברכב במסגרת העבודה תתבצע ע"י עובד יחיד. במידה הצורך ייסעו שני עובדים תוך הקפדה על עטית מסכות וישיבה של הנוסע הנוסף מאחור.

עובד/ת שאינם חשים בטוב וסובלים מחום, שיעול, קשיי נשימה יישארו בביתם ולא יגיעו לעבודה.

עבודה במשרד

=        העובד יבצע עבודתו בחדר קבוע. יש לשמור על מרחק שני מטר בין אדם לאדם (או מחיצה זמנית בין העובדים)

=        בחדר עד 20 מ"ר – לכל היותר שני עובדים. מעל 20 מ"ר – עד חמישה עובדים. בשני המקרים אפשרי להכניס יותר עובדים אם יש מחיצה למניעת רסס מאדם לאדם.

=        פגישה מקצועית - עד 8 עובדים בחדר הגדול מ-20 מ"ר.

=        חבישת מסיכה - העובד יביא מסיכה מהבית וישתמש בה.

=        לעובדי שטח יסופק ציוד מיגון בהתאם לדרישות.

=        לא יוכנס למבנה העירייה אדם שאינו עוטה מסיכה.

=        מדידת חום: בכניסה לעירייה יימדד חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למבני העירייה.

=        העובדים יידרשו בנוסף למדידת חום ובטרם הגעתם לעירייה לאשר הצהרת הבריאות בקישור שנשלח ע"י אגף משאבי אנוש. עובד שלא יציית לאמור בסעיף זה לא יכנס למתחם העירייה ויחשב כנעדר מהעבודה.

=        מטבחונים/עמדות קפה: הכנת קפה/חימום אוכל של עובד אחד בלבד במטבח. כל עובד יאכל במשרדו ולא במתחם משותף. יש להימנע מהתקהלות.

=        ספקים וגורמי חוץ:  מולם יעבדו בקביעות אותם עובדים. הממונה על יחידה בה יש עבודה כזו ינהל מעקב זה.

=        לא תתאפשר יציאת עובד במהלך העבודה ממתחם העירייה אלא באישור המנהל ולצורכי עבודה בלבד, היציאה והכניסה יירשמו בשער הכניסה.

קבלת קהל

יש לתעדף מתן מענה טלפוני ומקוון .

קבלת קהל תבוצע בהתאם לכללים הבאים:

=        ככל שמתאפשר יש לדאוג לזימון תורים מראש למניעת תור בכניסה.

=        שני לקוחות לכל עובד נותן שירות.

=        שני מטר בין הלקוח לנותן השירות.

=        מחיצה פיזית בין הלקוח לנותן השירות (התקנת מחיצות בעמדות נבחרות בכל מחלקה נותנת שירות).

=        מעקב אחר הנכנסים לקבלת השירות.

=        ניקוי וחיטוי תדיר של האזור.

למען שמירה על הבריאות של כולנו, נא להקפיד על הנוהלים לעיל.
הדפס