ארנונה

פורסם בתאריך :12/3/2019
ארנונה הינה מס שנתי מוטל על אזרחי המדינה אשר מחזיקים בנכס. הארנונה נגבת על ידי הרשות המקומית. הרשות מאפשרת לתושבים הסדרי תשלום שונים(כמו תשלום פעם כל חודשיים, או תשלום בהוראת קבע), להגיש הנחה במס הארנונה לפי ההוראות המשפטיות, וגם למחוק חוב של ארנונה.
כל שנה מפרסם משרד הפנים את התעריף המינימלי והמקסימלי לארנונה לפי סוג הנכס. לתעריף הארנונה ולמידע נוסף נא לעיין באתר משרד הפנים.
הנחה במס הארנונה נקבעת לפי ההוראות בחוק.
הנחות ופטור על רקע כלכלי.
הנחות לחולים ונכים.
הנחות לקשישים.
פטורים למוסדות ולגופים השונים.

השגות על מס הארנונה
כל תושב אשר חש שיש טעות בחישוב הארנונה זכותו להגיש השגה תוך 90 יום מיום קבלת חשבון הארנונה השנתי
ההשגה תוגש בכתב למנהל אגף הארנונה
מנהל אגף הארנונה ימסור תשובתו תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
ההשגה  אינה עילה לאי תשלום כך שיש לשלם את החשבונות שאין עליהם השגה.
לאחר קבלת תשובתו של מנהל הארנונה אם הרגשת שהתשובה אינה הוגנת באפשרותך לפנות אל ועדת ההשגות בכתב תוך 30 יום מקבלת תשובתו של מנהל הארנונה.
אם התשובה של הוועדה אינה מספקת אתה יכול לפנות אל בית המשפט המרכזי לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום קבלת החלטת הוועדה.


הדפס