הצטרפות למאגר מהנדסים/ היועצים ונותני שירות

פורסם בתאריך :8/18/2019
עיריית שפרעם מזמינה בזאת מתכננים/מהנדסים/אדריכלים/מומחים/יועצים מתחומים שונים אשר יעניקו שירותים במסגרת פרויקטים שונים שהעירייה מבצעת  ובהתאם לצרכיה.

נוסח הקול קורא מפורסם באתר העירייה בכתובת:  shefaram.muni.il 

להורדת הנוסח לחץ כאן 

ההצעות תוגשנה עד ליום 06/12/2019

על מנת  להצטרף למאגר, יש למלא את הטופס בקישור:  https://forms.gle/f5gY4EDVzVm98cWS7 

ובנוסף לשלוח את המסמכים הנדרשים למייל: yoatzim.shf@gmail.com

בקשות שלא ימולאו על פי הטופס האמור ולא יישלחו כל המסמכים לא יידונו.

בבירורים בכל הקשור לקול קורא זה ניתן לפנות למשרד מהנדס העירייה בטלפון 04-9059120 או במייל itamar.s@shf.org.il

עורסאן יאסין /ראש העירייה

הדפס