פרוטוקול ישיבת העירייה לחודש יולי 2019

פרוטוקול ישיבת העירייה לחודש יולי 2019
פורסם בתאריך :7/26/2019
פרוטוקול ישיבת העירייה לחודש יולי 2019
הצטרף לרשימת התפוצה