פרוטוקול ישיבת העירייה לחודש יולי 2019

פורסם בתאריך :7/26/2019
פרוטוקול ישיבת העירייה לחודש יולי 2019
הדפס