אגף תשתיות ופיתוח

פורסם בתאריך :6/16/2019
אגף תשתיות ופיתוח ואגף תחבורה: 
אגף תשתיות ופיתוח ותחזוקה ואגף תחבורה נמצאים באותה קטגוריה של עבודת פיתוח העיר כדי לשמור ולשפץ את הפרויקטים החיוניים הקשורים לכבישים וטיפול בבטיחות בדרכים. 
מבצעים עבודות ב:
1.ליווי וניהול פרויקטים של סלילת כבישים 
2.ליווי וניהול פרויקטים של ניקוז מים 
3.טיפול בבקשות לבניית גדרות בצדי הכביש 
4.טיפול במכשולי האטת מהירות
5.יצירת כבישים חדשים – עבודות בטון ואספלט.
6.סלילת כבישים חדשים והרחבת כבישים קיימים.
7.בניית מדרכות חדשות.
8.תיקון מדרכות קיימות.
9.יציקת ופריסת תערובת.
10.תיקון אספלט – חפירה
11.עבודות ניקוז שונות, בניית ניקוז מים, הקמת רשת לתשתיות ביוב וניקוז מים. 
12.עבודות הכנה לחורף – ניקוי נחלים וניקוז מים.
13.ליווי ואישור קבלני חברת החשמל, הטלפון, חברת המים.
14.טיפול בעבודות בטיחות בדרכים, תמרורים, מעבר חציה, צבע על סוגיו. 
15.עבודות מול משרד התחבורה – ביצוע פרויקטים בכבישים – תקציב משרד התחבורה.
16.עבודות מול משרד התחבורה – קווי אוטובוסים – תחנות אוטובוסים.
17.עבודות מול אחראי משרד התחבורה בעיר כמו למשל חברת "נתיב אקספרס מפעל אוטובוסים"
18.טיפול בבקשות חניה לנכים.
19.טיפול בעניינים מול המשטרה – אישורי עבודה לקבלן, ועדת אישור בקשות חניה לנכים, תמרורים על סוגיהם. 
20.עבודות חירום.
שעות פעילות: לפי פעילות העירייה 
לקבלת מידע  049059146
בכבוד רב,
פריד חסון 
מנהל אגף תשתיות ותחזוקה כללית ותחבורה כללית 

הדפס