יועץ משפטי

פורסם בתאריך :6/16/2019
היועץ המשפטי: עורך הדין סמיר סעיד ג'רוס
היועץ המשפטי ברשות המקומית הוא גורם מרכזי בעבודה המשפטית לרשות והתנהלותה התקינה.
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) 1975 מחייב כל רשות מקומית לקבל ייעוץ משפטי.
היועץ המשפטי מעניק ייעוץ משפטי לכל מחלקות הרשות הנושאים הללו:
מחלקת היועץ המשפטי מספקת ייעוץ משפטי למוסדות העירוניים במגוון תחומי עבודתם, למען הבטחת שלטון החוק ולפי הוראות הרשות המרכזית. היועץ המשפטי לעירייה יפעל כעצמאי מקצועי מוחלט, במסגרת זו ולמען השגת מטרה זו, המטלות של המחלקה הן:
1. מתן ייעוץ משפטי לגוף הנבחר (ראש העיריה, המועצה העירונית, הנהלת  העירייה וחברי העירייה)
2. מתן ייעוץ משפטי לגוף המבצע (מחלקות העירייה)
3. ייצוג של העיריות בפני הגורמים החיצוניים כמו בתי משפט וועדות רשמיות ומחלקות ממשלתיות במגוון תחומים.
4. פיקוח על ההסכמים שנערכו על ידי העירייה.
כתיבה והגהה של התכתבויות ומסמכים משפטיים: בתי משפט אזרחיים, פליליים (חוקי עזר), מנהלי, בית משפט לעבודה.
היועץ המשפטי נחשב למייצג של הרשות המקומית ולכן השירותים שלו לא זמינים לתושבים.

בכבוד רב
היועץ המשפטי לעירייה
עורך הדין סמיר ג'רוס
טלפון: 049059137/4  פקס: 049059135

הדפס