תוכנית 360

פורסם בתאריך :6/16/2019

התוכנית 360 לילדים ולנוער בסיכון

בעיריית שפרעם מזה 11שנים מופעלת תוכנית 360 לילדים ולנוער בסיכון,  עיקר מטרתה לצמצם את היקף מצבי הסיכון בקרב ילדים ובני נוער ואת חומרתם, ולהביא לשינוי מקיף בדרכי הטיפול של החברה הישראלית בילדים אלה ובמשפחותיהם.

ילדים ובני נוער בסיכון חיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד ב-7 תחומי חיים שהם:

1-      קיום פיזי, בריאות והתפתחות

2-      השתייכות למשפחה

3-      למידה ורכישת מיומנויות

4-      רווחה ובריאות רגשית

5-      השתייכות והשתתפות חברתית

6-      הגנה מפני אחרים

7-      הגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם

תוכנית 360 מנוהלת בשיתוף של 5 משרדים ממשלתיים: הרווחה, החינוך, הבריאות, הקליטה והעלייה ומשרד ביטחון פנים, ומפעל הפיס.

היקף תקציב התוכנית בשנת 2020 הינה כשני מיליון  ₪, התקציב משותף לכלל המשרדים לעיל.

 

כל המשאבים יועדו לפיתוח מענים בקהילה, כשליש מהמשאבים הוקצו לתוכניות, התערבויות ושירותים עבור ילדים בגיל הרך (התחלה טובה).

הדפס