גביה

פורסם בתאריך :6/16/2019

 מדיניות עיריית שפרעם בנושא אכיפת הגבייה  

מחלקת הגבייה בעיריית שפרעם נחשבת מהמחלקות החשובות שמנוהלים דרכה ענייני גביית מחירי המס הכללי וכל התשלומים למחלקות העירייה

מבין המטלות של המחלקה:
1-הסדר התשלום מול מס הרכוש (ארנונה).
2-טיפול בהתנגדויות למבנים (מגורים, מסחרי וכו')
3-טיפול בבקשות ההנחה.

מחלקת הגבייה כוללת בתוכה הקופה הכללית של העירייה שמטפל בקליטת התשלומים לעירייה לכל המחלקות.
שעות קבלת קהל:
ימי שני ורביעי משעה 8:00 עד שעה 13:30
                       משעה 16:00 עד שעה 18:00
ימי שלישי וחמישי משעה 8:00 עד שעה 13:30
יום שבת משעה 8:00 עד שעה 13:30
טלפון לבירורים 9059106-04

מה הוא מס הרכוש (ארנונה)?
הוא מס חוקי (פקודות/ צווי העיריות) שמוטל על התושבים אשר מחזיקים כל רכש, בגבולות עיריית שפרעם.
המס מוטל לפי השטח וסוג הרכש, החשבון מוערך פעם בשנה ומתייחס לתקופה מהראשון של ינואר ועד ה31 בדצמבר של השנה עצמה, מועד תשלום הארנונה (לפי החוק) הוא הראשון בינואר כל שנה. תשלום באיחור 30 יום יוסף לו עמלות ריביות והפרשי יוקר המחייה (חוק הרשויות המקומיות, ריביות והפרשי יוקר המחייה בגין תשלומים מחייבים, 1980).
כל תושב יכול להגיש בקשה להנחה במס אם יש לו התנאים המשפטיים לכך בהגשת טופס מיוחד שניתן למצוא במחלקת הגבייה או שאפשר להוריד מאתר האינטרנט עם צירוף כל המסמכים המשפטיים הדרושים.
הערה: ההנחה היא על מסי בתי המגורים בלבד.
כל המוסדות הממשלתיים שמגיע לה הנחה לפי החוק מקבלת את ההנחה ישירות.
המוסדות הלא ממשלתיים באפשרותה לקבל בקשות ההנחה מהעירייה והגשתה למשרד הפנים וההחלטה הסופית הינה של המשרד.
 
מחלקת המים:
מחלקת המים עובדת דרך מחלקת הגבייה ותפקידה הוא גביית מחירי המים המוטלים על התושבים עד תאריך 30-07-2009 כלומר לפני העברת חשבונות המים לחברת איגוד המים.
שמאי העירייה:
שמאי העירייה בודק את הרכוש, אופן השימוש בו ושטחו, תוקף השימוש בו ומטפל בבקשות ההתנגדות על הרכש על כל סוגיו.
צוות מחלקת הגבייה והמים:
1-מוסא סואעד – מנהל מחלקת הגבייה
2-מוחמד אלשנטי – מנהל הארנונה
3 -אאמנה סובח – אחראית קופת העירייה
4-איבתיסאם עבוד – פקידה לבדיקת בקשות ההנחה במס הרכש
5-היאם שחאדה – פקידת מחלקת הגבייה
6-מוניר סליבא – שמאי העירייה

שינויים בשימוש ברכש:
לפי חוק העיריות המס מוטל על מפעיל הרכש אם הוא בעל נכס או משכיר ולפי הסעיף 326 של חוק העיריות בעל הנכס או המשכיר חייב להודיע לעירייה לגבי כל השינויים בנכס כדי לרשום אותם ברישומי העירייה בניסוח סעיף 326 של חוק העיריות כל בעל  רכש השכיר את רכושו לתקופה של יותר משישה חודשים להודיע לעירייה בכתב ואם לא עשה כך אז המס חל עליו ישירות. יידוע העירייה כולל המידע הבא:
1-שם המשכיר או הרוכש.
2-מס תעודת הזהות ואם זה לחברה אז מספר החברה.
3-מועד ההשכרה או הרכישה.
4-הסכם הרכישה או השכירות.
 

הצהרה בגין העברת נכס מסוים לטאבו
הצהרה בגין העברת נכס מסוים בטאבו אפשר להשיג אותה רק מהעירייה אחרי פירעון כל חובות הארנונה של הנכס.
מספר טלפון לבירורים: 049059106
הדפס