מחלקת הביטוח והרכש

פורסם בתאריך :6/16/2019
מנהל מחלקת הביטוח והרכוש
מחלקת הביטוח והרכש אחראית על ביטוח העירייה על ידי:
ביטוח רכש העירייה.
ביטוח תאונות עבודה לפקידים
ביטוח רכבי העירייה
ביטוח תלמידי בתי הספר
המחלקה גם מתעסקת ישירות עם חברות הביטוח וקשרים ישירים עם משרדי עורכי דין אשר מגישים תביעות נגד העירייה בסוגיות הקשורות לביטוחים.
מעקב אחרי הנזק שגרם הקהל לרכוש העירייה.
מצד שני המחלקה אחראית ישירות על רכוש העירייה ואחראית על רישום רכוש העירייה בלשכות הרשמיות.

לבירורים:
049059111
0522615911

בכבוד רב
עו"ד נאג'י שחאדה
הדפס