מחלקת הנסדה

פורסם בתאריך :6/16/2019
תפקיד ומטלות מהנדס העירייה ופקידי המחלקה:

1. משרד מהנדס העירייה אחראי על התכנון המבני והמפורט והרחבת שטח התכנון ומעקב אחרי התכנון המבני והראשי בוועדות התכנון המקומית והמחוזית והשתתפות בישיבות שלה.
2. משרד מהנדס העירייה אחראי על הכנת קרקעות להקמת ובניית הפרויקטים הציבוריים וזה על ידי הפקעתה או השכרתה לפי חוזי השכרה ממשרדים ממשלתיים כמו מינהל מקרקעי ישראל וכדומה.
3. משרד המהנדס אחראי על תכנון והקמת מבנים ציבוריים העל והתת קרקעית והכבישים והרשתות הציבוריות של הביוב, המים והניקוז (חשמל וטלפון ותקשורת נעשית בשיתוף פעולה עם חברת החשמל הטלפון וחברות התקשורת)
4. משרד המהנדס אחראי על עבודות התחזוקה במבנים ובפרויקטים הציבוריים העל והתת קרקעי השייכת לעירייה.
5. משרד מהנדס העירייה אחראי על הביטחון במבנים הציבוריים והנגשת מבנים אלו ומניעת סכנה ונזק ומכשולים למען שלום התושבים והנכים ובעלי מוגבלויות.
6. אחראי על הבטיחות בדרכים ושיפור התחבורה  למניעת נזק וסכנה בכבישים לבטיחות התושבים והולכי הרגל ואמצעי התחבורה.
7. מהנדס העירייה אחראי על בטיחות התושבים ולא לאשר אף פרוייקט שמזיק לבריאות ושלום התושבים והסביבה אשר קובע החוק כמו תחנות סלקום והמגדלים.
8. משרד מהנדס העירייה אחראי על מתן הצעות ופרוייקטים לתכנונים עתידיים ואסטרטגיים למען פיתוח עתידי הנותן מענה לדרישות התושבים וגידול מספר התושבים ותנאי החיים המודרניים.
9. מהנדס העירייה אחראי על שמירה ותחזוקה ושימור ושיפוץ המקומות והאתרים הארכיאולוגים.
הדפס