אלוסול לבעלי הצרכים המיוחדים

פורסם בתאריך :6/16/2019

במסגרת עבודת מחלקת הביטחון בעיריית שפרעם, המחלקה דואגת לטפל באוכלוסייה הזקוקה לשירותים והמוגבלים, כך שמוסדרים מסלולים לנכים וריכוז מסלולים וחניות למכוניות במבנים הציבוריים ובתי הספר, ולדאוג להסדרת המדרכות כך שתתאים לבעלי הצרכים המיוחדים, במטרה להנגשת הגעתם למוסדות הללו.

המחלקה גם דואגת לבניית מסלולים מיוחדים בצבע לבן לעיוורים, והתקנת ספסלים בתחנות ההמתנה לאוטובוסים כדי שתתאים אוכלוסיית בעלי השירותים המוגבלים.

בשנה האחרונה בוצעו הפרוייקטים הללו:

בית ספר מקיף א בניית והכנת מעלית, ורמפה ושירותים לנכים

בית ספר אלמקתב בניית והכנת מעלית ושירותים לנכים

בית ספר סרקיס בניית והכנת מעלית ושירותים לנכים

אשכול פייס בניית והכנת מעלית ושירותים לנכים ושלטי הכוונה

מחלקת שירותי הרווחה בניית והכנת מעלית ושירותים לנכים

מרכז קהילתי בניית והכנת מעלית ושירותים לנכים

מרכז העיוורים אלמארשאל בניית והכנת מעלית ורמפה ושלטי הכוונה

מרכז ההכשרה המקצועית לבעלי צרכים מיוחדים "מע"ש" , בניית והכנת מעלית, ורמפה ושירותים לנכים.

למידע נוסף:

ח'אלד ג'ואמיס

נייד: 0526009719

דואר אלקטרוני: shanhave1981@gmail.com

 

הדפס