הארכיון

פורסם בתאריך :6/16/2019

הארכיון

הארכיון העירוני הראשון במגזר הערבי

הארכיון העירוני בשפרעם הוקם בשנת 1994, והוא הראשון במגזר הערבי. הארכיון העירוני ממוקם בבית ספר על שם ג'בור ג'בור.

מטרותיו של הארכיון העירוני: תחזוקת הפרוטוקולים הדרושים לרשות המקומית, מסיבות מנהלתיות ומשפטיות, ושימור המורשת ההיסטורית לעיר.

הארכיון מתנהל לפי חוק הארכיונים.

הארכיון העירוני האחראי על שמירה על כל המסמכים, והניירת, התמונות, הנמצאים על מדיות שונות.

החומרים הנמצאים בארכיון הרשות.

מסמכים ממשרד ראש העירייה

פרוטוקולים של ישיבות המועצה העירונית.

וחומרים מכל מחלקות העירייה.

קהל הארכיון הוא:

1

מחלקות העירייה, המוסדות השונות.

2

נבחרי וחברי המועצה העירונית.

3

עיתונאים

4

חוקאים

5

סטודנטים

6

תלמידי בתי ספר

7

הקהל הרחב

לפי תקנוני החומרים בארכיון. לפי חוקי הארכיונים.

יפורסמו הרבי מסמכים מארכיון העירייה והעיר שפרעם תוך כדי החודשים הבאים.

בכבוד רב

אניס אסעד קרעאוי – מנהל הארכיון

הארכיון העירוני ממוקם בבית ספר על שם ג'בור ג'בור.

טל/פקס – 049862938

 דואר אלקטרוני-  anees.karawi@gmail.com

הדפס