מכרז חיצוני 19/2024 - רכז מידע ונתונים רשותי

وظائف

מכרז חיצוני 19/2024 - רכז מידע ונתונים רשותי

מכרז חיצוני 19/2024                                                       18.04.2024

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: רכז מידע ונתונים רשותי

דירוג ודרגה: מח"ר 37-39

אחוז משרה: 50%

תיאור התפקיד:

ניהול כלל המידע והנתונים הרשותיים בנושא מוביליות חברתית -כלכלית לצד מנהל המוביליות הרשותי. ניטור ואיסוף נתונים בנושא מוביליות ברשות , סיוע בבניית תכנית עבודה רשותית, פיתוח כלים אנלטיים לתמיכה בהליך  העבודה, והטמעת השימוש בכלים ובעבודה מבוססת נתונים ברשות.

 

תחומי אחריות עיקריים:

1.       תמיכה בשלב המיפוי והתכנון האסרטגי ברשות.

2.       איסוף נתונים תומך לתוכנית העבודה הרשותית.

3.       ליווי תהליך ניתוח הנתונים ופיתוח כלים אנלטיים לשימוש הרשות.

4.       קידום מדיניות מול גורמים חיצוניים לקידום התחום

תנאי סף:

  1. בעל תואר אקדמאי ראשון   או תואר הנדסאי לפחות בתחום :

מערכות מידע או מדעי נתונים או מדעי מחשב או מהנדס תוכנה או הנדסת תעשיה וניהול ,  תואר שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

  1. יתרון לניסיון בעבודה עם כלי BI  ( TABLEAU, POWER BI    ועוד)
  2. יתרון לבעלי ניסיון בעבודה עם דאטה במערכות ממוחשבות)
  3. יתרון להכרות עם מנגנוני העבודה במגזר הציבורי.
  4. יתרון לבעלי ניסיון בעולמות הידע של קידום מוביליות חברתית.
  5. יתרון להיכרות עם תרבות הנתונים ברשויות המקומיות.

 

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה למשרה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש באופן ידני בשעות קבלה במחלקת משאבי אנוש או   במיל   cv@shf.org.il        וזאת עד למועד  אחרון 03.05.2024

נאהד חאזם - ראש עיריית שפרעם