מכרז חיצוני מס' 42/2023- מזכיר/ה בבי"ס מקיף ולדורף

وظائف

מכרז חיצוני מס' 42/2023- מזכיר/ה בבי"ס מקיף ולדורף

3.11.2023

מכרז חיצוני מס' 42/2023

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה: מזכירה בית ספר מקיף ואלדורף

דירוג ודרגה: מנהלי  7 - 9

אחוז משרה:  50%   

תיאור התפקיד:

ניהול תיקי עובדי בית הספר.

 עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי ספר (להלן: "מנב"סנט") .

 רישום תלמידים, הכנת תעודות לתלמידי בית הספר , ניהול מסמכים ודואר בית הספר .

מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר, תפעול פרויקטים ייחודיים .

ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.

תנאי סף- השכלה  ודרישות מקצועיות:

12 שנות לימוד

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי – לא נדרש

ניסיון ניהולי  - לא נדרש

כפיפות: מנהל/ת בית הספר

מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:

עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו.

שרירותיות.

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

 

הבקשה תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin   , טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שישי 17.11.2023

עורסאן יאסין

  ראש העירייה