מכרז 38/2023 (חוזר 1)- עו"ס מרכז קשר

وظائف

מכרז 38/2023 (חוזר 1)- עו"ס מרכז קשר

                                                                                                              12.10.2023

עיריית שפרעם /פרסום חיצוני   38/2023 (חוזר 1)

 

בהתאם להליך בחירה שוויוני, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבל עובדים), וצו המועצה המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה)  מפרסמת עיריית שפרעם דרישה  למשרה הפנויה הבאה:

שם המשרה : עו"ס מרכז קשר

אחוז משרה 50%

דירוג ודרגה : עו"ס ללא ניהול  לפי רפורמת השכר החדש שהחלה ב-1/9/2022

תקופת המינוי :  מדובר על תפקיד זמני, ממלא מקום עובדת שנמצאת בחופשה ללא תשלום, המינוי הנו עד שנה או עד חזרת העובדת מחל"ת המוקדם מבניהם.

כפיפות: מנהל לשכת הרווחה או מי שהוסמך על ידו .

 

תיאור המשרה :  

  • לסייע בבניית/חידוש קשר עם הילדים שנפגעו עקב פרידה, גירושין או אלימות, ולסייע למשפחות להגיע לקשר וזמני שהות עצמאיים וקבועים.

·         חידוש, שימור והידוק קשר בין הורים לילדים שאינם גרים יחד בעקבות נתק ממושך או מעבר הילדים למקלט, אומנה או פנימייה.

·         להגן על ילדים הנמצאים בסיכון בזמן מפגש עם אחד מהוריהם או עם שניהם.

·         הפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים.

·         פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים, מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה

·         מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים בתנאי שקבלו הכשרה מתאימה לכך.

·         מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה.  מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת ,מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפול ומדווח לממונים בכתב ובע"פ כנדרש , משתתף  בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו, מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

תנאי סף :

·            בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות בתחום עבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  להשכלה גבוהה, או שקיבל  הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

·         רישום בפנקס העובדים הסוציאליים .

·          רצוי ניסיון בעבודה סוציאלית  ובמיוחד בעבודה עם הורים וילדים

·         בעל כישורים אישיים: יחסים בינאישיים, אמינות ומהימנות אישית, רגישות תרבותית לעבודה עם האוכלוסייה ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר התמדה, ערנות ודריכות, כושר למידה, יכולת הקשבה ונכונות לעזור לזולת, יכולת לעבודה בצוות

·         נכונות לעבוד בשעות גמישות, כולל בשעות אחר הצהריים

·         השתתפות בהשתלמויות וקורסים בתחום התפקיד

דרישות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה , אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים לבצע  מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת הכישורים של המועמד.

·         תנאי ותקופת ההעסקה למשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         מה שפורסם בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

קיים טופס מיוחד להגשת מועמדות  שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  , הבקשה למשרה תוגש באמצעות  

המייל   cv@shf.org.il        או במסירה אישית במשרד מש"א בעירייה   עד למועד אחרון יום ראשון   22.10.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם