מכרז חיצוני מס' 33/2023 (חוזר)-אחראי נושא אקדמיית למצוינות בספורט

وظائف

מכרז חיצוני מס' 33/2023 (חוזר)-אחראי נושא אקדמיית למצוינות בספורט

6.10.2023

מכרז חיצוני מס' 33/2023 (חוזר)

 

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

 

שם המשרה: עובד/ת אחראי נושא אקדמיית למצוינות בספורט.

 

דירוג ודרגה : דירוג אקדמאיים/ מח"ר  37- 39

אחוז משרה : 60%.

 

תיאור התפקיד:

אחריות כוללת לניהול שוטף וארוך טווח של האקדמיה למצוינות בספורט, הכוללת מעטפת חיי החניכים בפנימיית היום: בטחון, בטיחות, מוגנות, בריאות, לימודים, מעטפת מקצועית ספורטיבית מתוך ייחודיות פנימיית היום לקידום ספורטאים צעירים מצטיינים.

 

תנאי סף :

1-      ניסיון מקצועי של לפחות 3 שנים בריכוז או ניהול של מוסד חינוכי/מחלקת ספורט/מנהל מחלקת חינוך/תחום ניהול בכיר חינוך וחברה.

2-      תואר אקדמאי שני שנרכש במוסד המוכר על ידי המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

3-      ניסיון בניהול צוותים שנתיים ומעלה, ניהול מעל 4 עובדים לפחות.

4-      ניסיון בניהול תקציב שנתיים ומעלה, בהיקף של 300,000₪ לפחות.

5-      ניסיון קודם  שנה לפחות , בתחומי חינוך/הדרכה לבני נוער וצעירים.

 

דרישות נוספות:

1-      עבודה בשעות לא שגרתיות. בעל התפקיד נדרש לשהות באקדמיה בימי הפעילות. האקדמיה פעילה גם בתקופות חופשים בבתי הספר.

2-      שליטה במערכות מחשוב.

3-      שליטה בעברית ואנגלית (כתיבה, דיבור וקריאה).

כפיפות: כפיפות למנהל מחלקת הספורט.

הנחיות נוספות:

·         היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק  למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

·         תינתן עדיפות  לאנשים עם מוגבלויות  בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

·         תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

·         העירייה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה זו.

·         בקשות מועמדות שלא כוללת את כל המסמכים הדרושים לרבות, טופס מועמדות, קורות חיים, תעודות אקדמאיות , אישור העסקה, אישור תקופת עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי או שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, תידחה.

·         וועדת הבחינה רשאית לשלוח  את המועמדים לבצע מבחני מיון למשרה לקביעת ובחינת כישוריהם, מעבר בבחינה המיון ככול ותהיה, מהווה תנאי למעבר לראיון בפני וועדת הבחינה.

·         תנאי ותקופת ההעסקה במשרה זו תלויה בתקציב שנתי מהמשרד  הממשלתי או הגוף הממן.

·         המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 הבקשות תוגש על טופס מיוחד השייך למחלקת משאבי אנוש שנמצא בקישור   https://bit.ly/3pIrzin  

טופס הבקשה יוגש במיל   cv@shf.org.il           עד למועד אחרון יום שישי 27.10.2023

 

עורסאן יאסין

ראש עיריית שפרעם