מכרז פומבי מס' 5/2023 לביצוע סקר רישוי עסקים ושילוטם מבוסס GIS

מכרזים

מכרז פומבי מס' 5/2023 לביצוע סקר רישוי עסקים ושילוט מבוסס GIS

עיריית שפרעם

מכרז מס' 5/2023

ביצוע סקר רישוי עסקים מבוסס GIS

 

רכישת מסמכי המכרז

לקבלת בירור ופרטים  נוספים

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך:

 

400 ₪ (שלא יוחזר)

 

מאהר משעור – מנמ"ר העירייה

נייד: 0526009777

מייל:

cio@shf.org.il

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 29/3/202

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.