מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 1- 2022-12-15

מכרזים