מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 8 -2022-12-15

מכרזים