מפרט מכרז להכנת תכנית מפורטת -מתחם 10 -2022-12-15

מכרזים