מכרז מס' 24/2022 – מתן שירותי ייצוג, טיפול משפטי והוצאה לפועל לגביית חובות העירייה

מכרזים