עובד ביקורת בכיר

وظائف

עובד ביקורת בכיר

עיריית שפרעם

מכרז חיצוני 45/2022

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

שם המשרה  : עובד ביקורת בכיר

דירוג ודרגה : דירוג מח"ר 39-41 – מנהל מחלקה או העסקה לפי חוזה בהתאם לקביעת העירייה ובאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד : בהתאם לאוגדן תיאורי תפקידים במשרד הפנים שהינו הנוסח המחייב, ומצורף לטופס הבקשה. לחץ כאן 

דרישות השכלה : השכלה ודרישות מקצועיות בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שהוא עו"ד או רו"ח.

עדיפות לבעלי תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, משפטים או תואר אקדמי אחר בצירוף לימודי תעודה בביקורת או בעל תואר אקדמי שלו תעודת רו"ח בתוקף או תואר אקדמי שני בביקורת.

ניסיון מקצועי: ארבע שנות ניסיון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפלי או בקרה או ביקורת וגם ניסיון מוכח בעריכת ביקורת של שנה אחת לפחות.

דרישות החוק: אין הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

כפיפות: מבקר העירייה.

הערות כלליות והנחיות:

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

פניות יוגשו עם קורות חיים, אישור העסקה, תעודות ומסמכים  המעידים על עמידה בתנאי סף הנדרשים במייל hr@shf.org.il או במסירה ידנית עד תאריך 29/10/2022

לקבל טופס מועמדות לחץ כאן

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

 

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה