מנהל אגף פרויקטים הנדסיים

وظائف

מהנדס אגף פרוייקטים

עיריית שפרעם / פרסום מכרז חיצוני מס 17/2021

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

כותרת תפקיד: מנהל אגף פרויקטים הנדסיים

דירוג ודרגה: דרוג מהנדסים או חוזה אישי בכפוף באישור משרד הפנים

אחוז משרה: 100%

תיאור תפקיד: לחץ כאן

תנאי סף:

·         בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות.

·          רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.

·         ניסיון מקצועי: ניסיון של 5 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים.

·         ניסיון ניהולי: ניסיון בניהול פרויקטים של שנתיים לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או עקיפה.

כפיפות: מהנדס העירייה

הערות כלליות והנחיות:

- העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה.

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

- העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב.

-המועמדים יעברו בחינה במכון מיון והערכה בטרם זימונם לעמוד בפני ועדת בחינה.

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל hr@shf.org.il עד 24/7/2021.

לקבל טופס מועמדות נא לכנס לקישור https://bit.ly/3pIrzin

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה