מנהל אגף פרויקטים הנדסיים

وظائف

מנהל אגף פרויקטים הנדסיים

עיריית שפרעם / פרסום מכרז חיצוני מס 33/2020

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

כותרת תפקיד: מנהל אגף פרויקטים הנדסיים

דירוג ודרגה: דרוג מהנדסים או חוזה אישי כפוף אישור משרד הפנים

אחוז משרה: 100%

תיאור תפקיד: לחץ כאן

תנאי סף:

·         מהנדס אזרחי רשום בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) או תואר ממוסד אקדמי בחו"ל שאושר על ידי הגף להערכת תארים אקדמים מחו"ל

·         ניסיון מקצועי: מינימום 3 שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: פיתוח דרכים,  ניקוז, תשתיות, בנייה ואחזקת מבנים (יתרון למבני ציבור), פיקוח ובקרה על התחומים השונים שפורטו.

 

כפיפות: מהנדס העירייה

הערות כלליות והנחיות:

- העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה.

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

- העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב.

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל hr@shf.org.il עד תאריך 6/1/2021 לקבל טופס מועמדות לחץ כאן

 

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה