עובד מקצועי

وظائف

עובד מקצועי

עיריית שפרעם / פרסום מכרז חיצוני מס 14/2021

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

כותרת תפקיד: עובד מקצועי במרכז אליאסמין

דירוג ודרגה: פרא-רפואיים, בהתאם לתעודות

אחוז משרה: 50%

תיאור תפקיד: לחץ כאן

תנאי סף:

תואר רשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) או תואר ממוסד אקדמי בחו"ל שאושר על ידי הגף להערכת תארים אקדמאים מחו"ל בתחום ריפוי בעיסוק.

כפיפות: מנהלת מרכז אליאסמין

הערות כלליות והנחיות:

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

- העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב.

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל hr@shf.org.il עד תאריך 12/6/2021

לקבלת טופס מועמדות לחץ כאן

עורסאן יאסין

ראש העירייה