עו"ס בעלי צרכים מיוחדים

وظائف

עו"ס בעלי צרכים מיוחדים

עיריית שפרעם – מכרז חיצוני מס'  5/2021 (2)

בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979, מבריזה בזה עירית שפרעם על משרה פנויה כדלקמן:

תואר המשרה : עו"ס בעלי צרכים מיוחדים

דירוג ודרגה : עו"ס י"א - ט

אחוז משרה : 75% (משרה למשך שנה מ"מ עו"ס בחל"ת)

תיאור משרה :

  • עבודה עם בעלי צרכים מיוחדים בכל הגילאים
  • אבחון בעיותיהם וניסיון למציאת מענים.
  • בניית תכנית טיפולית לכל פרט ומשפחתו.
  • פיתוח שירותים ופרויקטים לבעלי צרכים מיוחדים.
  • אבחון, ותיווך עם עמותות ולנטריות ושירותי משפחה בתחום.
  • יצירת קשר ותיווך עם מוסדות רלוונטיים.

דרישות התפקיד:

·        בעל תואר ראשון BA בעבודה סוציאלית  שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

·        רשום בפנקס עובידם סוציאליים

·        עדיפות לבעלי ניסיון שנתיים בתחום המבוקש

הערות

·        הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/ רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה.

·        המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד

·        לזוכה במכרז תקופת ניסיון של שנתיים במהלכה נבחנים כישוריו על פי חוות הדעת של הפקיד הישיר.

·        • יתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי במבנה הארגוני ו / או לצרכי המערכת.

·        הבקשות תוגשנה בצירוף קורות חיים תעודות ומסמכים הנדרשים בדואר אלקטרוני hr@shf.org.il עד תאריך 17/4/2021

 

טופס הגשת מועמדות – נא להיכנס לאתר עיריית שפרעם – קטיגורית משרות

https://bit.ly/3pIrzin

                                                                  עורסאן יאסין

ראש העירייה