מכרז מס' 2/2021 – השכרת מבנה לצורך הפעלת בית מטבחיים - שפרעם

מכרזים

مناقصة رقم 2021/ 2 – تأجير مبنى لتفعيله مسلخ - شفاعمرو

עיריית שפרעם

מכרז מס' 2/2021 – השכרת מבנה לצורך הפעלת  בית מטבחיים - שפרעם

 

רכישת מסמכי המכרז

לקבלת בירור ופרטים  נוספים

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של  5000 ₪ (שלא יוחזרו).

 

מנהלת נכסי העירייה

אלהאם אבו אלערדאת

נייד: 0526074625

טל: 9059187 – 04

 

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 3/2/2021

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

מפגש מציעים וסיור, יתקיים ביום  26/1/2021 שעה 10 בבוקר במבנה בית המטבחים- אזור התעשייה – שפרעם.

 

עורסאן יאסין / ראש העירייה