מנהל אגף הכנסות

وظائف

מנהל אגף הכנסות

עיריית שפרעם / פרסום מכרז חיצוני מס 28/2020

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

כותרת תפקיד: מנהל אגף הכנסות

דירוג ודרגה: מח"ר (43-41) או חוזה אישי   60% - 70% משכר מנכ"ל מותנה אישור משרד הפנים

אחוז משרה: 100%

תיאור תפקיד: לחץ כאן

תנאי סף:

·         תואר ראשון באוניברסיטה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) או תואר ממוסד אקדמי בחו"ל שאושר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים או רואה חשבון מוסמך.

·         בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה,   

מינהל עסקים ,סטטיסטיקה, משפטים  או תעודת רואה חשבון בתוקף.

·         ניסיון מקצועי - עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

·          ניסיון ניהולי – שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

כפיפות: גזבר העירייה

הערות כלליות והנחיות:

- העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה.

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

- העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב.

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

- בקשה חסרת מסמכים לא תיבדק, יוזמנו רק מועמדים העונים על דרישות הסף

 

פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל hr@shf.org.il עד תאריך 2/1/2021.

לקבל טופס מועמדות לחץ כאן

עורסאן יאסין

ראש העירייה