מנהל מחלקת שומה

وظائف

اعلان خارجي رقم 28/ 2020

עיריית שפרעם / פרסום מכרז חיצוני מס 28/2020

על פי סעיף 3 לחוק העיריות (גיוס עובדים), עיריית שפרעם  מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

כותרת תפקיד: מנהל מחלקת שומה

דירוג ודרגה: מח"ר (39-41) או  חוזה אישי  כפוף אישור משרד הפנים

אחוז משרה: 100%

תיאור תפקיד: לחץ כאן

תנאי סף:

·         תואר ראשון באוניברסיטה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) או תואר ממוסד אקדמי בחו"ל שאושר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים או רואה חשבון מוסמך.

·         ארבע שנות ניסיון (לפחות) בתחום העיסוק הרלוונטי (בתוך 6 השנים האחרונות).

כפיפות: מנהל אגף הכנסות

הערות כלליות והנחיות:

- העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה.

- בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים, המסמכים ו / או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו.

- העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב.

- התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל hr@shf.org.il עד תאריך 28/12/2020 בשעה 12:00 בצהריים.

לקבל טופס מועמדות נא לכנס לקישור לחץ כאן

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה