הארכת המועד האחרון - מכרזים 16+17/2020

מכרזים

הארכת מכרזים

 

עיריית שפרעם

מכרז מס'  2020/16 -  עבודות שיפוצים במתנ"ס דרוזי – שכ' חיילים משוחררים – מרשאן בשפרעם

מכרז מס' 2020/17עבודות שיפוץ במגרש ספורט - שכ' חיילים משוחררים – מרשאן בשפרעם

 

 

עיריית שפרעם מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת המכרזים לעיל עד ליום 17/12/2020 שעה 12:00.

 

עורסאן יאסין/ ראש העירייה