מכרז מס' 2020/21 – עבודות שיפוצים במחסן חירום

מכרזים

2020/21 – עבודות שיפוצים במחסן חירום – שכ' אלמסלח' בשפרעם

עיריית שפרעם

מכרז מס'  2020/ 21 –  עבודות שיפוצים במחסן חירום – שכ' אלמסלח' בשפרעם

 

רכישת מסמכי המכרז

לקבלת בירור ופרטים  נוספים

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 500 ₪ (שלא יוחזר)

 

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

 

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 9/12/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

סיור קבלנים : יום 2/12/2020 שעה 10  בבוקר, המפגש  במשרד מחלקת הנדסה

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה