מכרז מס' 2020/ 20 – הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים

מכרזים

مناقصة رقم 2020/ 20 – הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים

מכרז מס' 2020/ 20 –  הפעלת תוכנית מרכזי למידה וצמצום פערים

 

רכישת מסמכי המכרז

לקבלת בירור ופרטים  נוספים

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך

 של 600 ₪ (שלא יוחזר)

 

ד"ר רנא סובח/ מנהלת מחלקת חינוך

טל: 9059148 – 04

דואר אלקטרוני:

(rana.sobeh@gmail.com)

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 25/11/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

 

עורסאן יאסין

ראש העירייה