הצטרפות למאגר מתכננים/מהנדסים/אדריכלים/מומחים

وظائف

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות


 

עיריית שפרעם מזמינה בזאת מתכננים/מהנדסים/אדריכלים/ומומחים מתחומים שונים להצטרף למאגר היועצים ונותני שירות במסגרת פרויקטים שונים של העירייה ובהתאם לצרכיה.

 

נוסח הקול קורא מפורסם באתר העירייה בכתובת:   https://bit.ly/2CjE1kT

 

ההצעות תוגשנה עד ליום 20/8/2020.

 

על מנת  להצטרף למאגר, כל יועץ יהיה חייב למלא את הטופס בקישור הנ"ל:    

https://forms.gle/f5gY4EDVzVm98cWS7 , ובנוסף לשלוח את המסמכים הנדרשים למייל:  eng@shf.org.il  .

 

בקשות שלא ימולאו על פי הטופס כאמור ולא יישלחו כל המסמכים לא יידונו.

 

בבירורים בכל הקשור לקול קורא זה ניתן לפנות למשרד מהנדס העירייה בטלפון 04-9059120 במייל : eng@shf.org.il     

 

 

 עורסאן יאסין /ראש העירייה