מכרזים 9/2020 + 10/2020 + 12/2020 + 13/2020

מכרזים

מכרז מס' 2020/9 - גינת מרכז העיר – שלב ב' מכרז מס' 2020/10 - עבודות שיפוצים במבנה המפתן מכרז מס' 2020/12 - עבודות שיפוצים בבית לוויות נוצרי (1) מכרז מס' 2020/13 - עבודות שיפוצים בבית לוויות נוצרי (2)
רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מהנדס העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך:

500 ₪ לכל מכרז (שלא יוחזר)

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 22/7/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15 - המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

סיור קבלנים: יום 15/7/2020 המפגש במשרד מהנדס העירייה

מכרז מס' 9/2020 שעה 10:00 בבוקר -  מכרז מס' 10/2020 שעה 9:00 בבוקר

מכרז מס' 12/2020 ו- 13/2020  שעה  11:30 בבוקר