מכרז מס' 2020/ 11 – מכירת רכב מטאטא רחובות מסוג דאף בריטניה מודל 2008

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של  300 ₪ לכל מכרז (שלא יוחזרו).

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

מרואן סבאענה/ מנהל מחלקת רכש

נייד: 0526009721.

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 25/6/2020 שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15,המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.