מכרז מס' 2020/ 8 – עבודות גינון – כניסה מזרחית לשפרעם

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 400 ₪ (שלא יוחזרו).

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

איוב איוב/ מהנדס העירייה

נייד: 0526009770

טל: 9059120 – 04

דואר אלקטרוני:

ayob.a@shf.org.il

המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 17/6/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.

סיור קבלנים : יום 11/6/2020 שעה 11 בבוקר, המפגש במשרד מחלקת הנדסה.