מכרז מס' 2020/ 6 – מתן שירותי פרסום בעיתונות

מכרזים

רכישת מסמכי המכרז:

במשרד מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של  500 ₪ (שלא יוחזרו).

לקבלת בירור ופרטים נוספים:

משרד מנכ"ל העירייה

טל: 9059101 – 04

דואר אלקטרוני: saleba.n@shf.org.il


המקום והמועד האחרון להגשה מסמכי המכרז:

המקום: משרד מנכ"ל העירייה

יום: 17/6/2020

שעה :  12:00

המכרז יפתח באותו יום בשעה 12:15

המציעים מוזמנים להיות נוכחים בעת הפתיחה.